Školenia pre aplikátorov

Tešíme sa, že zvažujete účasť na našom školení pre aplikátorov.

 

Ponúkame školenia pre aplikátorov v oblasti:

  • Aplikácia autofólií
  • Aplikácia fólií na ochranu laku
  • Aplikácia okenných fólií
  • Pokročilá aplikácia bezpečnostných fólií

Najlepšie fólie si vyžadujú najlepších aplikátorov. Ani tie najkvalitnejšie okenné fólie by nedosahovali požadované výsledky, ak nie sú profesionálne aplikované. Aplikátori LLumar prešli školením a stali sa odborníkmi v najnovších technikách aplikácie a zákazníckeho servisu.