Bezpečnostné fólie LLumar

Ochrana pre komerčné a verejné budovy

Ako obchodný alebo verejný správca budovy máte veľa dôležitých povinností. Žiadna z nich však nie je tak dôležitejšia ako udržanie nájomcov a obyvateľov - rovnako ako všetky vnútorné aktíva - v bezpečí pred poškodením.

Bezpečnostné hrozby pre Váš dom prichádzajú vo všetkých formách, od prírodných katastrof, mimoriadnych udalostí, krádeží až po vandalizmus. Všetky tieto situácie môžu ohroziť Vašich nájomníkov. Komplexný bezpečnostný plán ponúkajúci niekoľko vrstiev ochrany je najlepší možný spôsob ako zabezpečiť najvyššiu úroveň Vašej bezpečnosti.

Bezpečnostné fólie LLumar môžu zohrávať kľúčovú úlohu ako prvá línia ochrany - poskytujúca bariéru, ktorá pomáha držať sklo pohromade pri náraze, pomáha kontrolovať a obmedzovať otázky bezpečnosti a náklady škody spojené s rozbitým skla.

Keď sa rozbije okno nechranené okennými fóliami, môžu odletieť nebezpečné črepy skla, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia a nechať Vašich nájomníkov a majetok vystavené pírodným živlom.

S bezpečnostnými okennými fóliami LLumar však okno drží pevne na svojom mieste, aj keď doňho narazí iná sila. Pri kolízií pomáha film chrániť pred letiacimi črepmi skla ľudí vo vnútri. Spevnením okien Vašej budovy s bezpečnostnými fóliami LLumar bude akýkoľvek pokus o rozbitie skla výrazne spomalený, čo by mohlo viesť k zastaveniu alebo zníženiu bezpečnostného ohrozenia.

Kontrolovaním intenzity slnečných lúčov dokážu okenné fólie LLumar zredukovať koncentráciu tepla, odstrániť nežiaduce žiarenie a znížiť energetické náklady — takže sú všetci štastní.

Viac pre majiteľov & prevádzkovateľov obchodných priestorov

Aplikácia a záruka

Okenné fólie Llumar sú odborne inštalované vyškolenými technikmi a opierajú sa o jednu z najlepších záruk v odvetví.

Viac informácií

Kontaktujte nášho obchodného zástupcu

Náš obchodný zástupca Llumar Vám rád pomôže s Vašim stavebným projektom.

Kontaktujte nás